Månad: juni 2022

 • Öppen trädgård!

  Söndagen den 3 juli mellan kl. 10 och 17 deltar koloniföreningen i det landsomfattande evenemanget Tusen Trädgårdar och välkomnar då alla trädgårdsintresserade att besöka föreningens trädgårdar. De kolonister som deltar visar det genom att ställa en vattenkanna vid ingången eller grinden. Eva Danielson har sedan många år ansvarat för att sprida information om evenemanget, och…

 • Midsommarlunchen

  Kolonisterna möttes på midsommaraftonens morgon av ett strålande väder till skillnad från föregående år då vi tvingades ställa in. Några morgonpigga mötte upp vid föreningsstugan med allehanda blommor och bladverk för att resa och klä midsommarstången och ställa i ordning för den gemensamma lunchen. Flaggan hissades och snart såg allt ut som det bör. Snart…

 • Från kursen Anlägg en äng…

  Noterat från kursen ”Anlägg och hävda en äng” den 19 juni. Kursen anordnades tillsammans med Ulriksdals koloniförening och avhölls på ängen på västra sidan av Tivoliområdet. Kursledare var Veronica Holm tillsammans med Catharina Österman. Kerstin Hagblom, som är studieansvarig i koloniföreningen, deltog själv i kursen och delger oss här sin upplevelse av den, och några…

 • Häcken runt Tivoliparkeringen klipps

  Häcken runt Tivoliparkeringen klipps den 2 juli. Samling kl. 10:00 vid Tivoliparkeringen. Några av de som inte kunde närvara vid senaste arbetsdagen har anmält att de istället hjälper till att klippa häcken, men det behövs fler händer och redskap! Meddela gärna ditt deltagande på förhand till styrelsen@bergshamrakoloniforening.se. Observera att parkeringen behöver hållas fri från bilar…

 • Container till Tivoli

  Container till Tivoli den 1 – 3 juli.     Endast trädgårdsavfall får kastas i containern men även rent trä går bra. Grenar och kvistar skall minskas ner, så att allt får plats i containern. Observera att annat avfall, plast, metall etc. ej accepteras i denna container utan måste transporteras till lämplig återvinning. Plastsäckar med…

 • Midsommar på kolonin

  För åttonde året träffas vi för lunch vid föreningsstugan på midsommaraftonen. Det hela bygger på att alla tar med sin egen lunch med bestick, glas och något att äta på. Bord och stolar kommer att finnas utställda. Om vi blir tillräckligt många deltagare klär vi en midsommarstång tillsammans på förmiddagen, och de som vill hjälpa…

 • Att anlägga en äng…

  Kurs 19 juni kl. 10-14: Att anlägga och hävda en äng. Kursen anordnas i samarbete med Ulriksdals koloniförening. 5 platser för vår förening, deltagaravgift 500 kr/person inkl. fika och lån av lie. Kursledare: Veronica Holm, Landskapscoachen i Mariestad. Plats blir på ängen utanför lott 63.

 • Snigeljakten

  På kvällen lördagen den 11 juni samlades en liten skara kolonister för den sedvanliga jakten på mördarsniglar. Chansen – eller kanske risken – att hitta många var liten eftersom det varit en kall vinter och torr vår. Ganska snart upptäckte de fem deltagarna att sniglarna i år var färre än tidigare och de som hittades…

 • Bouletävlingen

  Den 14:e bouletävlingen avgjordes lördagen den 11 juni utanför föreningsstugan. Färre tävlande än tidigare år deltog, men både guld- och silvermedalj delades naturligtvis ut. Vinnare blev Gunnel och Gittan som besegrade Per-Åke och Sture i en jämn match. Gunnel och Gittan gläds åt vinsten och visar stolta upp medaljerna och pokalen. Grattis till dem! Det…