Bergshamra koloniområde är en uppskattad del av Nationalstadsparken. Genom odling bidrar vi till goda livsmiljöer åt en myllrande mångfald av växter, djur, fåglar, insekter och annat levande. Därtill erbjuder området rekreation för kolonister och allmänhet. Föreningen har en drygt 100-årig historia som är tätt länkad till närområdet och kolonirörelsen. Vi förvaltar ett kulturarv som är värt att bevara och utveckla i minst 100 år till. Välkommen!