Bergshamra koloniförening är en uppskattad del av Nationalstadsparken. Genom odling bidrar vi till goda livsmiljöer för en mångfald av växter, djur, fåglar, insekter och annat levande. Därtill erbjuder området rekreation för kolonister och allmänhet. Föreningen har en drygt 100-årig historia som är tätt länkad till närområdet och kolonirörelsen. Vi förvaltar ett kulturarv som är värt att bevara och utveckla i minst 100 år till. Välkommen!

  • Container till Tivoli

    Container kommer till Tivoli 28 – 30 juni. Endast trädgårdsavfall får läggas i containern. Även rent trä går bra. Minska ned grenar och kvistar så att allt får plats. Annat avfall såsom impregnerat trä, plast, metall eller latrin får ej läggas i containern (gäller även sopsäckar & ståltråd). Lämna utrymme för containern! Övrigt avfall kan…

  • Öppen Trädgård den 30 juni

    Besök en koloniträdgård! Alla trädgårdsintresserade är välkomna till Öppen trädgård i Bergshamra koloniområde den 30 juni mellan kl 10 och 17 i anslutning till det landsomfattande evenemanget Tusen Trädgårdar. Många kolonister vill då visa försommarprakten i sina trädgårdar och berätta om glädjen att vara kolonist – och ingen trädgård är den andra lik! De kolonister som…

  • Informationsträff för intressenter

    Intresset för att bli kolonist i vår förening är fortsatt högt. Söndagen den 16 juni hölls en infoträff för de som anmält sig till föreningens intresselista och ännu inte hunnit besöka oss. Ewa berättade livfullt och inspirerande om föreningen och om livet som kolonist. Ewa och Anette ansvarar tillsammans för föreningens intresselista. Utöver att administrera…