Miljödiplomeringen innebär bland annat att föreningens kolonister

  • får information om föreningens miljöarbete och vad det innebär.
  • komposterar trädgårdsavfall på den egna lotten.
  • använder endast naturlig jordförbättring och gödsel – ingen konstgödning.
  • arbetar förebyggande mot skadegörare och ogräs samt endast använder växtskyddsmedel som är godkända för ekologisk yrkesodling.
  • får information om biologisk mångfald och invasiva främmande arter.
  • får information om smart bevattning och de avloppsregler som gäller för området.
  • följer föreningens regler för eldning och förbud mot enskild eldning på lotterna.
  • källsorterar avfall, använder hushållsprodukter med minimal miljöpåverkan och får information om klimatsmarta val av trädgårdsprodukter, byggmaterial och färg.

Du kan läsa mer om miljödiplomering på Koloniträdgårdsförbundets hemsida. Vid frågor om föreningens miljöarbete är du välkommen att kontakta miljöansvarig Anna Blidberg, lott 59.