Container till Tivoli

Container till Tivoli den 1 – 3 juli.

 

  Endast trädgårdsavfall får kastas i containern men även rent trä går bra. Grenar och kvistar skall minskas ner, så att allt får plats i containern. Observera att annat avfall, plast, metall etc. ej accepteras i denna container utan måste transporteras till lämplig återvinning. Plastsäckar med trädgårdsavfall måste alltså tömmas på sitt innehåll. Inga plastsäckar i containern!

Övrigt avfall kan lämnas på återvinningsstationen vid ICA eller köras till lämplig återvinningscentral.

En närmare återvinningsstation för miljöfarligt avfall såsom kemikalier, batterier, mindre ljuskällor och mindre el-avfall är OKQ8:s miljöstation, dit man lånar nyckel inne på bensinstationen.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *