100-åring med växtkraft

Jubileumsskriften ”Hundraåring med växtkraft” betraktar Bergshamra koloniområde i ett miljö- och omvärldsperspektiv. Här beskrivs växelverkan mellan förändringar i det svenska samhället och utvecklingen i koloniområdet. En sådan framställning vilar tungt på dokumentation från många källor – från arkiv och fotografier till tidningsartiklar.

Föreningens egna handlingar är utspridda och en hel del har förkommit. I mitt fall har jag haft glädjen att inkludera dels hela den kartläggning om odlingsaktiviteter som föreningens mångårige webbredaktör Per-Åke Pettersson utförde år 2015, dels utdrag ur de minnesanteckningar som kolonisten Sixten Thorén författat om sina hågkomster från de första tre årtiondena av livet i vårt koloniområde. Tack går också till stadsarkivarien Anna-Lena Amundson vid Solna Stadsarkiv. Bergshamra koloniförening har under sin 100-åriga levnad firat sina 20-, 30-, 50-, 60- och nu 100-årsjubileer med en minnesskrift.

Jan-Olof Drangert