Styrelse

Ordförande

Per-Oskar Gundel, lott 86
Tel: 073-928 22 36
E-post: peroskargundel@gmail.com

Kassör

Gösta Torssell, lott 65
Tel: 070-657 56 32
E-post: g.torssell@diskomat.com

Ledamot

Katarina Strand, lott 87
Tel: 076-762 00 66
E-post: katarina.strand@ownit.nu

Ledamot

Mari Ljungblad, lott 58
Tel: 070-497 25 45
E-post: mari.ljungblad@gmail.com

Ledamot

Per-Åke Jonsson, lott 76
Tel: 070-782 41 60
E-post: pjonsson1954@gmail.com

Ledamot

Per-Åke Svensson, lott 9
Tel: 070-514 82 34
E-post: pasvensson@paskonsult.se

Suppleant

Kerstin Hagblom, lott 63
Tel: 070-338 39 49
E-post: keluha@telia.com


Styrelsemöten hösten 2022
29 augusti
27 september
27 oktober
6 december


STYRELSEINLOGG (lösenord krävs)