Styrelse

Ordförande

Ida-Märta Rhen, lott 51
Tel: 070-666 93 92
E-post: idarhenstyrelsen@gmail.com

Kassör

Gösta Torssell, lott 65
Tel: 070-657 56 32
E-post: g.torssell@diskomat.com

Sekreterare

Katarina Strand, lott 87
Tel: 076-762 00 66
E-post: katarina.strand@ownit.nu

Ledamot

Hans Lindbergson, lott 3
Tel: 073-339 99 01
E-post: hans@lindbergson.se

Ledamot

Mari Ljungblad, lott 58
Tel: 070-497 25 45
E-post: mari.ljungblad@gmail.com

Ledamot

Per-Åke Svensson, lott 9
Tel: 070-514 82 34
E-post: pasvensson@paskonsult.se

Suppleant

Magdalena Nordenson, lott 11
Tel: 073-689 00 49
E-post: magdalenanordenson@gmail.comSTYRELSEINLOGG (lösenord krävs)