Koloniföreningens verksamhet bygger på medlemmarnas engagemang och ideella insatser. Utöver styrelsen finns ytterligare ett antal uppdrag som bidrar till nytta och glädje för föreningen.
Klicka på respektive uppdrag för att se närmare beskrivning.

Per-Åke Jonsson, lott 76
Tel: 070-782 41 60
E-post: pjonsson1954@gmail.com

Evenemang (sammankallande)

Ingegerd Jonsson, lott 76
Tel: 070-766 75 50
E-post: fia.jonsson48@gmail.com

Information (hemsida & anslagstavlor)

Per-Åke Pettersson, lott 62
Tel: 072-188 88 46
E-post: pettersonperake@gmail.com

Anette Lindström, lott 81
Tel: 070-810 13 23
E-post: anette61.lindstrom@gmail.com

Ewa Elfner, lott 61
Tel: 076-174 45 73
E-post: ewa.englund6013@live.se

Miljögrupp (sammankallande)

Anna Blidberg, lott 59
Tel: 076-802 66 24
E-post: annablidberg@gmail.com

Myllans odlingslotter (kontaktperson)

Marianne Lundberg, lott 94
Tel: 073-755 11 84
E-post: marianne.lundberg@botkyrka.se

Odlingsråd

Mattias Svanström, lott 13
Tel: 073-557 90 48
E-post: gronadrommar@hotmail.com

Parkering

Monica Karlsson, lott 50
Tel: 073-061 15 30
E-post: monica.karlsson64@gmail.com

Monica Karlsson, lott 50
Tel: 073-061 15 30
E-post: monica.karlsson64@gmail.com

Tommy Rundqvist, lott 19
Tel: 070-848 57 05
E-post: tommy.rundqvist55@gmail.com

Linda Cedergren, lott 77
Tel: 070-952 57 51
E-post: lindace@live.se

Mari Ljungblad, lott 58
Tel: 070-497 25 45
E-post: mari.ljungblad@gmail.com

Anna Celsing, lott 11
Tel: 073-963 89 08
E-post: annacelsing@gmail.com

Hans Lindbergson, lott 3
Tel: 073-339 99 01
E-post: hans@lindbergson.se

Ewa Elfner, lott 61
Tel: 076-174 45 73
E-post: ewa.englund6013@live.se

Mattias Svanström, lott 13
Tel: 073-557 90 48
E-post: gronadrommar@hotmail.com

Peter Hagström, lott 56 (Tivoli)
Tel: 073-228 42 16
E-post: p.hagstrom4512@gmail.com

Lars Erixon, lott 1 (Ålkistan)
Tel: 076-245 00 00
E-post: lars@eeab.se