Bergshamra koloniområde utgör ett värdefullt inslag i Nationalstadsparken till glädje för kolonister, allmänhet och naturliv. Som kolonist i föreningen åtar du dig att förvalta koloniområdet genom att ta väl hand om din trädgård, din stuga och övriga anläggningar på lotten. Därutöver ansvarar kolonisterna för att ta hand om föreningens gemensamma ytor, föreningsstugan och viss angränsande mark i dialog med staden – både löpande och vid gemensamma arbetsdagar då någon från varje lott förväntas delta.

Som ny kolonist behöver du inte vara expert, men det är nödvändigt att ha ett intresse och engagemang för odling och trädgård. Kunskapen utvecklas med tiden och det finns gott om grannar som gärna utbyter tips och en hjälpande hand. Föreningen anordnar även utbildningstillfällen som ger dig möjlighet till nya lärdomar.

Livet som kolonist förutsätter att du investerar tid och arbete. Du behöver därtill vara beredd att engagera dig i föreningens gemensamma angelägenheter genom styrelsearbete eller andra uppdrag som fördelas bland medlemmarna. I gengäld väntar en riklig belöning genom glädjen i trädgårds- och stugskötsel, rekreation i samspel med naturen, bättre hälsa och en god gemenskap!

Intresselista
Om du är intresserad av att bli kolonist i vår förening och bor i Storstockholm, kan du anmäla dig till intresselistan för medlemskap och köp av stuga. Vänligen notera att intresselistan inte är en kronologisk kölista. Kolonisten som frånträder sin lott har rätt att sälja sin stuga till någon i intresselistan som hen kommer överens om pris och övriga villkor med, och som av styrelsen kan godkännas som medlem i föreningen. Styrelsen lägger stor vikt vid att du som vill bli medlem har ett intresse för trädgårds- och stugskötsel samt är beredd att efter bästa förmåga engagera dig i föreningsarbetet.

När du övertar en kolonilott i föreningen är det stugan och tillhörande inventarier som du köper av säljaren – inte lotten (marken) i övrigt. Föreningen arrenderar marken av Solna stad och skriver i sin tur nyttjanderättsavtal med varje medlem som löper 5 år i sänder. Kolonistugor deklareras hos Skatteverket som ”småhus på ofri grund”..

När en stuga blir ledig aviseras alla i intresselistan via e-post med information om den aktuella lotten. Föreningen förmedlar sålunda kontakten mellan säljare och potentiella köpare inom intresselistan. När säljaren hittat en köpare håller styrelsen ett möte med de båda för att utbyta information och utröna om den tilltänkta köparen kan godkännas som medlem i föreningen. Efter att styrelsen fattat beslut om att godkänna köparen hålls ett andra möte då säljaren överlåter sin nyttjanderätt till köparen med tillhörande rättigheter och skyldigheter.

Innan du anmäler ditt intresse för att bli kolonist i föreningen är det viktigt att du tar del av de olika dokument som finns på hemsidan såsom stadgar, ordningsregler och nyttjanderättsavtal. Vi rekommenderar att du bekantar dig med koloniområdet på plats.

Föreningen tar ut en årlig administrativ avgift för intresselistan á 300 kr. Du får i början av varje år ett nyhetsbrev via e-post med information om överlåtelser under det gångna året och en påminnelse om att ånyo betala avgiften á 300 kr för att stå kvar i intresselistan. Nytillkomna i intresselistan bjuds varje sommar in till ett informationsmöte i koloniområdet.

För ytterligare information och anmälan, vänligen kontakta någon av föreningens ansvariga för intresselistan:

Ewa Elfner
Tel: 076-174 45 73
E-post: ewa.englund6013@live.se

Anette Lindström
Tel: 070-810 13 23
E-post: anette61.lindstrom@gmail.com

Vill du bli kolonist NU?
Omsättningen av lotter varierar och det är svårt att säga något säkert om när nästa blir ledig. Att skiljas från sin kolonilott kan av olika anledningar vara en lång process och vi kan därför inte lämna förhandsinformation om eventuella kommande överlåtelser förrän en överlåtelse faktiskt aviseras till alla i intresselistan.

För dig som kan tänka dig att bli kolonist i andra föreningar än vår, rekommenderar vi att du besöker Östra regionen och Stockholms koloniträdgårdar (regionala delar av Koloniträdgårdsförbundet). Där hittar du bland annat förteckningar över medlemsföreningar i respektive region och kontaktuppgifter till dessa.

Varmt lycka till längs vägen till din koloniträdgård!