Myllan

Intill Bergshamra koloniförening finner vi Odlingsföreningen Myllan med sina lotter. Föreningen bildades av några kvinnor med sina barn på daghemmet Månstrålen i södra Bergshamra. De saknade en plats där de kunde odla egna grönsaker och blommor och uppvaktade därför kommunen som erbjöd dem mark alldeles intill koloniområdet vid Tivoli. Detta var hösten 1996 och på våren nästkommande år fanns sex odlingslotter iordningsställda av de första medlemmarna. Området har under åren vuxit och här finns nu tolv lotter om ca fyrtio kvm vardera. Omsättningen av lotter är liten och med en kö bestående av ca 10 intresserade odlare blir väntetiden lång.

Medlemmarna betalar en årsavgift och i den ingår arrendeavgiften till Solna stad, sommarvatten – som för övrigt delas med koloniföreningen – och köp av gemensamma verktyg. I likhet med kolonigrannen har man också arbetsdagar – ca två timmar per tillfälle – då man städar området. Myllans avtal med Solna stad löper på tre månader. Föreningens årsmöte är det tillfälle medlemmarna samlas och dryftar eventuella problem och förslag. Information sköts via gruppmail och muntligen på plats under odlingssäsongen.

Vilka har då odlingslott idag och vad odlar man? Vid samtal med medlemmarna får man veta att det är ofta glädjen med att odla giftfritt och kunna skörda egna grönsaker i sin närhet – nästan alla bor i södra Bergshamra – vilket gör att man skaffar sig en lott. Många traditionella grönsaker odlas men här finns också de som intresserar sig för mer exotiska inslag. En medlem som skapat en miniatyrträdgård som efterliknar de naturliga ängarna, och med sina minnen från moderns köksträdgård – uttrycker sig så här: ”Jag uppskattar mycket att kunna följa naturen på dess egna villkor, att förbereda marken och så frön som omhändertagits från föregående år, kultivera och rensa utan gifter, för att sedan ta reda på allt det som ges åter. Jag vill också skapa en miljö i det lilla som drar till sig pollinerande insekter – humlor, bin och fjärilar – en evig naturlig kretsgång.”

Är du intresserad av en odlingslott? Kontakta då föreningens ordförande Marianne Lundberg: marianne.lundberg@botkyrka.se