Månad: maj 2023

 • Snigeljakt!

  Låt oss bevara trädgårdstrivseln! Tyvärr är den spanska skogssnigeln – mördarsnigeln – här för att stanna, men med en del åtgärder, däribland plockning, kan vi hålla mängden på acceptabel nivå. Alla kolonister förstår att decimera beståndet av dessa sniglar på den egna lotten, men vi behöver även tillsammans ta en genomgång av närområdets vägar och…

 • Styrelsens årliga syn

  Måndagen den 29 maj med start kl. 17.00 går styrelsen sin årliga syn. Styrelsen behöver ha tillträde till samtliga lotter. Du är välkommen att närvara på din lott om du vill.

 • Fåren har anlänt

  Söndagen den 14 maj anlände Kulturlandskaparnas får till Bergshamra. Det är en uppskattad händelse när fåren vandrar från Överjärva till betesmarkerna i Bergshamra, ledsagade av barn och vuxna. Fåren har flera områden att beta på och det första för året blev på ängen kring dagvattendammen. Fårens ankomst har, för både barn och vuxna, blivit en…

 • Lite från arbetsdagen

  Lördagen den 13 maj samlades ett stort antal arbetssugna kolonister för att göra fint på de gemensamma ytorna i området. Detta är ju också ett bra tillfälle att lära känna varandra lite bättre – det heter ju arbets- och gemenskapsdag. Arbetsdagen avslutades sedvanligt med samling vid föreningsstugan där evenemangsgruppen fixat fram korv och kaffe med…

 • Arbets- och gemenskapsdag 13 maj

  På lördag den 13 maj samlas vi kl. 10:00 vid föreningsstugan för att göra fint på gemensamma ytor i området och få tillfälle att umgås och lära känna varandra. Arbetsuppgifterna fördelas på plats. Efter dagens arbetsinsatser serverar evenemangsgruppen korv och kaffe kl. 12:30 vid föreningsstugan. Som vanligt förväntas någon från varje lott delta efter förmåga….

 • Containrar till Tivoli och Ålkistan

  Container kommer till Tivoli och Ålkistan 12 – 14 maj. Endast trädgårdsavfall får läggas i containrarna. Även rent trä går bra. Minska ned grenar och kvistar så att allt får plats. Annat avfall såsom impregnerat trä, plast, metall eller latrin får ej läggas i containrarna (gäller även sopsäckar & ståltråd). Lämna utrymme för containrarna!