Containrar till Tivoli och Ålkistan

Container kommer till Tivoli och Ålkistan 12 – 14 maj. Endast trädgårdsavfall får läggas i containrarna. Även rent trä går bra. Minska ned grenar och kvistar så att allt får plats. Annat avfall såsom impregnerat trä, plast, metall eller latrin får ej läggas i containrarna (gäller även sopsäckar & ståltråd). Lämna utrymme för containrarna!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *