Arbets- och gemenskapsdag 13 maj

På lördag den 13 maj samlas vi kl. 10:00 vid föreningsstugan för att göra fint på gemensamma ytor i området och få tillfälle att umgås och lära känna varandra. Arbetsuppgifterna fördelas på plats. Efter dagens arbetsinsatser serverar evenemangsgruppen korv och kaffe kl. 12:30 vid föreningsstugan.

Som vanligt förväntas någon från varje lott delta efter förmåga. Var och en ansvarar själv för att bli avprickad i närvarolistan.

  • Bidra gärna med röjsågar, häcksaxar och andra redskap som behövs.
  • Parkeringarna behöver vara fria från fordon så att vi kommer åt att rensa och klippa.
  • Vänligen meddela eventuella förhinder till styrelsen, t.ex. via e-post styrelsen@bergshamrakoloniforening.se. Du har då möjlighet att utföra någon överenskommen uppgift före den 13 maj. Den som varken deltar vid arbets- och gemenskapsdagen eller utför någon uppgift enligt ovan ska erlägga en avgift om 350 kr till föreningen om hen inte meddelat giltigt skäl till frånvaron (t.ex. sjukdom eller skada).

Välkommen!


Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *