Kategori: Omvärldsbevakning

  • Odlingslördag på biblioteket

    Lördagen den 11 mars kl. 11-14:30 bjuder Bergshamra bibliotek in till odlingslördag för stora och små. Barnen får prova på att så och kan tävla i blomsterquiz. Det kommer att finnas frö- och plantbytarbord där du själv kan dela med dig och byta sticklingar, frön och småplantor med andra odlingsintresserade. Susanna Rosén håller en föreläsning…

  • Upprop mot pyralider

    Upprop mot pyralider

    Olika varianter av pyralider används som bekämpningsmedel i kommersiellt lantbruk, men har visat sig dröja kvar i gödsel och restprodukter som används i organiska näringsprodukter. Många kolonister och andra fritidsodlare runtom i landet har fått pyralidskador på sina odlingar av bl.a. tomat, potatis och bönor. Fritidsodlarnas riksorganisation (FOR) har låtit genomföra analyser och testodlingar som…