Upprop mot pyralider

Olika varianter av pyralider används som bekämpningsmedel i kommersiellt lantbruk, men har visat sig dröja kvar i gödsel och restprodukter som används i organiska näringsprodukter. Många kolonister och andra fritidsodlare runtom i landet har fått pyralidskador på sina odlingar av bl.a. tomat, potatis och bönor. Fritidsodlarnas riksorganisation (FOR) har låtit genomföra analyser och testodlingar som verifierat förekomsten av pyralider och dess skadeeffekter på odlingar.

Koloniträdgårdsförbundet har nu startat ett upprop och kräver

  1. ett förbud mot pyralider, och
  2. att Jordbruksverket får ansvar för fritidsodlingen och därmed också för pyralidskandalen

Läs mer och skriv under uppropet på pyralidstopp.nu


Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *