Noterat från årsmötet

Söndagen den 17 mars samlades ett fyrtiotal kolonister till föreningens årsmöte i Brf Bladets föreningslokal på Barks väg i Bergshamra. Mötet började kl. 13.00 men från kl. 12.30 kunde man hämta årets parkeringstillstånd (ett periodtillstånd och ett antal tillfälliga tillstånd).

Kerstin Hagblom registreras vid sin ankomst och får sina parkeringstillstånd av ledamöterna Per-Åke Jonsson och Per-Åke Svensson.

Deltagarna bänkar sig.
Vem har sagt att årsmöten inte kan vara roliga?

Ordförande Per-Oskar Gundel hälsade välkommen och presenterade styrelsen, varefter Ina Churchill från Brf Bladet valdes till mötesordförande och Katarina Strand till mötets protokollförare.

Som justerare av protokollet valdes Mattias Svanström och Ewa Elfner.

Den ekonomiska rapporten presenterades av kassören Gösta Torssell.

Gösta poängterade att några av de största utgiftsposterna var vattnet och containrarna. Vi uppmanades att vattna utan spridare, använda regnvatten och kompostera vårt trädgårdsavfall i möjligaste mån. Föreningens strävan att på detta sätt utnyttja resurser effektivt har resulterat i att vi förra året nådde grunden i förbundets miljödiplomering. Detta ska vi fira på årets första arbets- och gemenskapsdag.

Valberedningens förslag gällande styrelse och revisorer presenterades av Ewa Elfner. Eftersom ordförande Per-Oskar avböjt omval föreslogs Ida-Märta Rhen som ny ordförande. Tyvärr kunde hon inte närvara på årsmötet men hälsades välkommen i sin frånvaro.

Se nedanstående länkar:

Styrelsen 2024

Revisorer 2024

Sittande valberedning omvaldes för en ny period.

Valberedningen 2024

Från och med 1 januari 2024 är det enligt lag obligatoriskt för alla att sortera ut matavfall. Det gäller alla boende och alla typer av verksamheter. Ledamoten Mari Ljungblad, som också ansvarar för våra sopkärl, berättade om de planerade kärlen för matavfallet. Möjligheterna och de eventuella problemen diskuterades.
I samband med presentationen över årets planerade kurser propagerade Kerstin Hagblom livfullt för sin kurs om spaljering som kommer att hållas på hennes lott den 20 april.

Efter avtackning av mötesordförande och avgående styrelsemedlemmar samlades man kring kaffebordet med allt gott som evenemangsgruppen fixat. En välbehövlig paus och bensträckare inför en kort föreläsning med Maria Andersson på temat Våren är här! med tips och inspiration för odlingssäsongen.

Maria är trädgårdsmästare, florist och kolonist med erfarenhet från bl.a. Zetas och Rosendal.

Per-Oskar välkomnar föredragshållaren Maria Andersson

Maria berättade hur hon planerat sina land och odlingslådor.

Vi fick genom denna bild en påminnelse om vad vi har att ta oss an nu på våren! Inget att vänta på!

En uppskattad föreläsning av en engagerad föreläsare. Och naturligtvis, tack till alla som gjorde att årsmötet blev trevligt och informativt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *