Snigeljakten

På söndagskvällen den 11 juni samlades en liten skara kolonister för den sedvanliga jakten på mördarsniglar. Chansen – eller kanske risken – att hitta många var liten eftersom det varit en kall vinter och torr vår.

Ganska snart upptäckte de sex deltagarna att sniglarnas antal var ungefär lika många som förra året då det också varit en torr vår. I år hittades 74 st efter ca 30 minuters jakt.

Som jämförelse fångades 45 st. förra året.

En fin kväll för snigeljakt tyckte Kjell och Tom. Intresset för fåren gjorde kanske…

…att det var Karin, Mari och Ewa som hittade samtliga sniglar!

Sniglarna finns och fler vågar sig nog fram vid fuktigare väder. Och minns att varje snigel kan ge en avkomma på 400 st, så varje fångad snigel är betydelsefull! Den årliga gemensamma jakten på våra allmänna ytor är viktig som en påminnelse om snigelfaran, men viktigast är den fortlöpande plockningen på den egna lotten som håller snigelbeståndet på en rimlig nivå.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *