Månad: december 2022

  • Kalendarium år 2023

    Nu finns ett kalendarium för år 2023 att tillgå på hemsidan och på anslagstavlorna. Under året uppkommer dock alltid något som gör att vissa aktiviteter måste ändras vad gäller dag och tid. Kalendariet kommer också att förtydligas och kompletteras med kurser och annat intressant, vilket då som vanligt meddelas på hemsidan och anslagstavlorna. Nedan en…