Påkopplingen av vattnet skjuts upp till den 23 april!

Du har väl stängt dina egna anslutningar och kranar inför påkopplingen?!

Eftersom vi fortfarande har kalla nätter och prognosen inte visar någon mildring, skjuts påkopplingen av vattnet upp till lördagen den 23 april kl. 12.

Om problem vid påkopplingen uppstår, skjuts denna upp ånyo och nytt datum meddelas på hemsidan och anslagstavlorna.

OBS!
Lottägaren eller någon denne utser bör närvara vid påkopplingen av vattnet. Detta för att kontrollera att inget läckage uppstår och åtgärda felet om så sker. Det kan bli problem med anslutningar vid påkopplingen även om allt varit perfekt vid avstängningen på hösten.


Risk för sönderfrysning kan finnas efter påkoppling, så kom ihåg att isolera kranar och anslutningar någon tid efteråt.

Styrelsen och vattenansvariga tar ej ansvar för öppna eller sönderfrusna kranar/anslutningar som kan orsaka vattenskador på de enskilda tomterna eller i stugorna.

Vattenansvariga:
Tivoli: Peter Hagström, Rosenvägen 56, tel 0732-28 42 16
Ålkistan: Lars Erixon, Kanalvägen 1, tel 076-245 00 00

Parkeringstillstånd lämnas ut.
Årets fasta och tillfälliga parkeringstillstånd lämnas ut i anslutning till att vattnet släpps på den 23 april. Utdelningen sker av Monica Karlsson mellan kl. 12:30-13:00 vid lott 50 på Rosenvägen.

De fasta tillstånden (dekalerna) är avsedda endast för medlemmar och kopplas därför till medlemmens registreringsnummer. De tillfälliga tillstånden fylls i för hand.

Ett svar till ”Påkopplingen av vattnet skjuts upp till den 23 april!”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *