Stugfogde

Stugfogden utses av styrelsen och ansvarar för löpande tillsyn och underhåll av föreningsstugan, dess förråd (inklusive den så kallade sprutboden) och inventarier. I uppdraget ingår även att i samråd med styrelsen planera och arbetsleda större åtgärder för underhåll och förbättringar.

Stugfogden ska besiktiga stugan två gånger årligen i god tid före arbetsdagarna enligt en checklista som finns att tillgå i styrelsens rutinpärm. Checklistan ska finnas tillgänglig för stugfogden. Resultatet av besiktningen rapporteras till styrelsen så att nödvändiga arbetsuppgifter kan fördelas bland medlemmarna i samband med arbetsdagarna. Åtgärder som medför större kostnader för föreningen beslutas av styrelsen i samråd med stugfogden.

Stugfogden ser till att kranarna i stugan är stängda senast den 1 april och att de öppnas efter att vattnet stängts av vid säsongens slut. Kontroll av stugans kranar görs i samband med att vattnet kopplas på. Fönsterluckorna ska öppnas i mitten av april och stängas i mitten av oktober. Då kontrolleras att alla haspar till fönstren är på. Element och kylskåp stängs av vid säsongens slut.