Noterat från arbetsdagen

Söndagen den 18 maj samlades kolonister från ett 40-tal lotter till vårens arbets- och gemenskapsdag för att snygga till vårt område. Kassören Gösta informerade om vilka arbeten som man kunde välja att utföra, allt efter lust och förmåga.

Bilderna nedan visar allas vårt engagemang.

Paret Philip och Romina var några av dem som befriade Tivolis parkering från det mesta av ogräset.
Gunnel och Anna ansade vildvinet kring Tivolis anslagstavla.
Sergei antog utmaningen att klippa det motsträviga gräset på Tivolis östra allmänning.
På den västra sidan av Tivoli nyttjade Magdalena lien för samma sak.
De nära grannarna Tom och Lena hade hörsammat att
det var en gemenskapsdag.
Oleg använde röjsåg vid Ålkistans parkering.
Jonas använde gräsklippare till allmänningens gräs utanför föreningsstugan.
Stugfogden Hans fick många att hjälpa till med lägga plåtskydd på vindskivorna på föreningsstugan.
Plåten räckte inte för att täcka alla vindskivorna, mer kommer att köpas in.
Mattias och Håkan röjde sly utmed Brunnsvikens strandkant och förpassade det nerklippta till containern.
Efter några timmars arbete samlades man vid föreningsstugan för att ta del av vad evenemangsgruppen hade att bjuda på.

Föreningens ansökan om miljödiplomering har blivit godkänd och Koloniförbundets ansvariga för diplomering, Ingrid Rogblad, var inbjuden för att ceremoniellt bekräfta beslutet.

Efter att föreningens sekreterare Katarina mottagit diplomet, berättade Ingrid Rogblad inspirerande om betydelsen av att föreningen blivit miljödiplomerat.

Anna som ensam förtjänstfullt drivit föreningens miljögrupp får genom ledamoten Per-Åke motta ett presentkort som tack.

En bra arbetsdag med god gemenskap var nu till ända!


Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *