Påkoppling av vattnet den 13 april

Vattnet kopplas på 13 april. Du har väl stängt dina kranar? Varje kolonist ansvarar själv för att senast den 1 april stänga sina kranar och anslutningar.

Nu hoppas vi att vintern har släppt sitt grepp, så att vi kan koppla på vattnet i koloniområdet enligt plan lördag 13 april kl. 12. Vid kallt väder kan påkopplingen av vattnet skjutas upp åtminstone någon vecka, håll koll på hemsidan och anslagstavlorna för uppdatering.

OBS! Lottägaren eller någon denne utser bör vara närvarande inför påkopplingen för att kontrollera och åtgärda om läckage uppstår, vilket kan hända även om allt varit perfekt vid avstängningen på hösten.

Efter att vattnet kopplats på kan du behöva täcka och skydda dina kranar och anslutningar vid kallt väder med t.ex. bubbelplast eller tidningar för att förhindra frysskador. Föreningen tar inte ansvar för skador som uppkommer till följd av enskildas öppna eller skadade kranar och anslutningar.

Vattenansvarig Tivoli
Peter Hagström (Rosenvägen 56) Tel: 073-228 42 16

Vattenansvarig Ålkistan Lars Erixon (Kanalvägen 1)
Tel: 076-245 00 00

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *