Noterat från årsmötet

Söndagen den 19 mars samlades ett fyrtiotal kolonister till föreningens årsmöte i Brf Bladets föreningslokal på Barks väg i Bergshamra. Mötet började kl. 13.00 men från kl. 12.30 kunde man hämta årets parkeringstillstånd (ett periodtillstånd och ett antal tillfälliga tillstånd).

Annika registrerar sin ankomst och får sina parkeringstillstånd av Per-Åke och Monica

De som inte kunde närvara på mötet kan hämta tillstånden hos Monica Karlsson på Rosenvägen 50 mellan kl. 11.30 och 12.00 den 15 april då vårt vatten kopplas på.

Deltagarna bänkar sig

Ordförande Per-Oskar Gundel hälsade välkommen och presenterade styrelsen, varefter Ina Churchill från Barks väg valdes till mötesordförande och Katarina Strand till mötets protokollförare.

Som justerare av protokollet valdes Peter Lamming och Ewa Elfner.

Den ekonomiska rapporten med ett glädjande positivt resultat presenterades av kassören Gösta Torssell, därefter

läste revisorn Monica Karlsson upp revisionsberättelsen.

Valberedningens förslag gällande styrelse och revisorer presenterades av Kicki Rosendahl, se nedanstående länkar.

Styrelsen 2023

Revisorer 2023

Styrelsens och revisorernas sammansättning är i stort sett samma som år 2022 förutom att Kerstin Hagblom lämnar sin post i styrelsen som suppleant och Hans Lindbergson väljs in som ersättare. Kerstin avtackades i sin frånvaro.

Sittande valberedning avböjde ny period, en ny valberedning valdes enligt nedan.

Valberedningen 2023

Studiesansvariga Anna Celsing berättade om de kurser som planerats för året. Den första inträffar redan den 7 maj och handlar om ekologisk grönsaksodling. Mera information om denna och övriga kurser kommer i sinom tid finnas på hemsidan och anslagstavlorna.

Miljögruppens ansvariga Anna Blidberg berättade mer om sin motion att sätta upp informationsskyltar och insektshotell
samt anlägga och underhålla en blomsteräng vid föreningsstugan.

Styrelsen har tillstyrkt motionen och kommer därtill att komplettera med information om föreningens miljöarbete på föreningens hemsida.

Revisorn Monica med sina nära kolonigrannar Gunnel och Ewa.
Del av styrelsen efter väl genomfört årsmöte. Från vänster: Kassören Gösta Torssell, sekreteraren Katarina Strand, ledamoten Per-Åke Jonsson, ordföranden Per-Oskar Gundel och längst till höger suppleanten Hans Lindbergson.
Ledamöterna Mari Ljungblad och Per-Åke Svensson var förhindrade att delta på årsmötet.

Efter avtackning av mötesordförande och avgående valberedare samlades man kring kaffebordet med allt gott som evenemangsgruppen fixat. En välbehövlig paus och bensträckare inför Gunnar Erikssons föreläsning på temat Kompost – Trädgårdens kretslopp.

Här välkomnar Anna Celsing föredragshållaren Gunnar Eriksson

Gunnar Eriksson är författare till boken ”Kompost” och driver företaget ”Kompostcenter”. Han har tidigare besökt vår förening och berättat om kompostering och det är ju verkligen ett ämne som engagerar och är aktuellt nu inför föreningens miljödiplomering.

– Och som vår kassör Gösta påpekade: ”Ju mer vi komposterar av vårt trädgårdsavfall, desto mindre blir kostnaden för bortforslingen av det. Containrarna är en stor utgift för föreningen”.

Gunnar är kunnig i ämnet och har praktiserat och förkovrat sig i vad gäller kompostering av alla slags avfall, vilka vi nu fick ta del av. Han använde sig av informativa bilder till sin föreläsning.

Ovanstående är något av den information som Gunnar presenterade när det gäller kompostering av trädgårdsavfall. Han hann också med att berätta om hur vi ska ta hand om vårt hushållsavfall, latrin och urin.

En mycket uppskattad föreläsning av en engagerad föreläsare. Och naturligtvis, tack till alla som gjorde att årsmötet blev intressant och fungerade smidigt.


Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *