Ett projekt om karantänskadegörare

Monica Karlsson på Rosenvägen 50 har under år 2022 deltagit i ett projekt om karantänskadegörare. Här berättar hon om projektet med egna ord:

”Under 2022 genomförde Fritidsodlingens Riksförbund (FOR) och Jordbruksverket ett projekt om karantänskadegörare i privatträdgårdar och yrkesodlingar.
Jag var en av 55 runt om i Sverige som hade fällor på tre platser i min trädgård under juni-september. Fällorna byttes ut och skickades till FOR varannan vecka.

Nu har resultatet kommit, se bilagor, och tack och lov hittades inga karantänskadegörare.

Projektet fortsätter under 2023 och jag har sagt ja till att delta även i år.

Hälsningar,

Monica

Nedan bilder på fällorna i Monicas träd:

Monica fick ett välförtjänt tack från FOR för sitt bidrag och i tacket beskrivs också projektet och dess betydelse för våra trädgårdars fortlevnad. Se nedan.

Stort tack

Karta insektsinventering 2022

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *