Skördefesten är inställd

Skördefesten som var tänkt att hållas den 3 september är tyvärr inställd. Staden har avstyrkt föreningens ansökan om tillstånd för evenemanget, med hänvisning till att evenemanget inte ryms
inom ändamålet för arrendeområdet som anges i arrendeavtalet;

”Upplåtelse av koloniträdgårdslotter för föreningsmedlemmar”.

Styrelsen hoppas kunna föra en dialog med staden inför eventuella ansökningar om öppna evenemang framöver.

Om enskilda kolonister vill genomföra något enklare evenemang i år som inte kräver tillstånd, t.ex. intern trädgårdsvisning, provsmakning, tipsrunda eller växtbyte, så annonsera gärna detta till övriga medlemmar via hemsida, anslagstavlor och facebookgrupp!


Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *