Från arbetsdagen

Så har vi då haft årets första arbets- och gemenskapsdag!

Det var en molnig start på morgonen den 14 maj, men snart visade sig solen vilket gav deltagarna en behaglig arbetsdag. Närmare femtiotalet arbetssugna kolonister ställde upp som i förhand visste vilka uppgifter som fanns att välja på, eftersom dessa presenterats via mail och hemsida.

Föreningens ordförande Per-Oskar hälsade alla välkomna vid föreningsstugan, där också vår kursansvariga Kerstin berättade om de kurser som hållits och de som kommer längre fram.

Vildvinet kring Tivolis anslagstavla klipptes ner av Lotta och Anna.

Tivolis parkering rensas från ogräs varje arbetsdag. Anette och Annika förstod också det här med gemenskapsdag!

Mari rensade Tivolivägens dikesren från både grus och ogräs.

Det växer en del sly på allmänningen väster om Tivolis koloniområde. Allmänningen har iordningställts under tidigare arbetsdagar och slyn måste nu bort tyckte Katarina och Marit.

På samma område växer invasiva lupiner som också ska rensas bort. De som arbetade med detta var Andreas, Tim, Peter, Karin och Teresa.

Allmänningen vid föreningsstugan ska klippas. Göran förevisar gräsklipparen för dem som ska utföra det arbetet.

Paret Tom och Eva tar sig an rabatterna runt föreningsstugan. Detta har de gjort i flera år med den äran!

Oleg rensade sly utmed Pumphusvägen.

Sly finns också utmed Brunnsviken vilket Claes, Mattias och Jan-Olov upptäckt och vidarebefordrade den till containern.

Många arbetade med att snygga till Ålkistans parkering. En av dem var Tommy.

Så var det dags för välförtjänt förplägnad! Korv med bröd naturligtvis, men också kaffe med hembakat bröd.

Till sist kunde vi njuta av arbetsdagens kanske viktigaste del: gemenskapen!

Och:

En del av uppgifterna hade utförts någon dag innan. Linda förbättrade skyltarna som uppmanar bilisterna att köra långsamt inom området.

Kjell sågade till, målade och satte upp nya vindskivor för Ålkistans anslagstavla.


Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *