Parkering

Föreningen har ett bevakningsavtal med Aimo Park från och med den 1 april 2022. Vänligen notera att det därmed krävs giltigt tillstånd för parkering både vid Tivoli och Ålkistan. Parkering är endast tillåten på särskilt anvisad parkeringsplats, i övrigt är det inom koloniområdet endast tillåtet att stanna för i- och urlastning.

Nya parkeringstillstånd delas ut vid årsmötet, då varje lott erbjuds 1 långtidstillstånd för eget fordon (reg.nr uppges vid utdelningen) och ett antal tillfälliga tillstånd för besöksparkering. Om du inte har möjlighet att närvara vid årsmötet finns möjlighet att i stället hämta ut tillstånden i samband med att vattnet släpps på, tid och plats meddelas inför detta.

Nedan det tillfälliga parkeringstillståndet:

Anmälan gällande felparkerade fordon som står utanför föreningens arrenderade mark görs till Solna stads entreprenör Avarn på tel: 08-556 588 20 eller 072-961 27 22. Anmälan kan även göras via e-post: felanmalan.parkering-sthlm2@avarnsecurity.com.


Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *