Sopkärl

Sopkärlsansvariga utses av styrelsen och ansvarar för löpande tillsyn av föreningens sopkärl.

Föreningen har löpande avtal med SUEZ på uppdrag av Solna stad. Tömning ska påbörjas och avslutas varje säsong utan anmaning. Vi måste ställa ut kärlen när vattnet kopplas på, dock senast den 15 april. Kärlen finns i sprutboden – 4 st till Tivoli och 2 st till Ålkistan.

Sista hämtning sker vanligen den vecka som innefattar den 15 oktober, detta behöver kontrolleras varje år. Ibland måste en extra tömning beställas av sopkärlsansvariga och passas in så att inte nya sopor hinner läggas i kärlen, direkt efter sista tömningen ska kärlen alltså köras till sprutboden.

Rengöring av kärl är en extra tjänst som kan beställas hos SUEZ mot en extra avgift efter samråd med styrelsen.