Information

Informationsansvariga utses av styrelsen och ser till att föreningens hemsida och anslagstavlor innehåller aktuell, relevant och korrekt information för medlemmar och andra besökare. Förutom det mer redaktionella arbetet ansvarar ansvariga även för underhåll och utveckling av hemsidan.

Hemsidan ska vara en digital plattform där all väsentlig information om föreningen lagras och finns lätt åtkomlig. Hemsidan ska även vara ett inspirerande och intresseväckande verktyg för att sprida kännedom om föreningen till både medlemmar och utomstående.