Container

Containeransvarig utses av styrelsen och ansvarar för att beställa containrar till de tillfällen som beslutats enligt kalendariet. Information om containrarna kommuniceras via anslagstavlor och på hemsidan. Samma information ska även placeras väl synligt på containern. Någon dag innan containern anländer spärras delar av parkeringen av för att göra plats åt containern.

Växtavfall ska enligt ordningsreglerna i första hand komposteras på den egna lotten. Containern är endast till för övrigt växtavfall (även rent trä kan gå bra). Annat avfall såsom impregnerat/målat trä, plastsäckar, ståltråd eller latrin får inte kastas i containern. Om detta inte efterlevs måste föreningen betala dyra straffavgifter som gör att vi inte längre kan köpa in tjänsten.

Större grenar och kvistar ska minskas ned så att de kan tryckas ihop bättre. Avfallet ska tömmas så långt in i containern som möjligt och om möjligt stuvas ovanpå befintligt avfall. Containergolvet framför ska hållas rent från avfall.