Snigeljakt!

Låt oss bevara trädgårdstrivseln!

Tyvärr är den spanska skogssnigeln – mördarsnigeln – här för att stanna, men med en del åtgärder, däribland plockning, kan vi hålla mängden på acceptabel nivå. Alla kolonister förstår att decimera beståndet av dessa sniglar på den egna lotten, men vi behöver även tillsammans ta en genomgång av närområdets vägar och ytor. Med denna gemensamma jakt som startade för 17 år sedan har vi nog även minskat mängden i våra egna trädgårdar. Förra innehavaren av lott 63, Ulla Grimfelt, uppmanade oss med affischen ovan till snigeljakt under alla år!

För några år sedan köpte föreningen in järnfosfat och lät sprida ut detta i stort sett på alla lotter, så stammen av sniglar har förstås minskat. Varför då gå ut och jaga sniglar? Jo, om inte annat för att se om de minskat i antal i närområdet mot tidigare år – och fånga de som ändå säkert finns där! Förra året med liknande torrt vårväder som i år hittades glädjande nog endast 74 sniglar under ca 45 minuters jakt.

Kom till föreningsstugan lördagen den 8 juni kl. 22, så går vi tillsammans ut på snigeljakt någon timme för att utröna vad som finns. Hoppas vi inte hittar några!

Ta med redskap efter tycke, t.ex. lång grilltång, sax, ficklampa och plastpåsar för insamling. Och myggstift!

Ingen föranmälan behövs!