Containrar till Tivoli och Ålkistan

Containern fylls snabbt med trädgårdsavfall och någon brukar alltid se till att det packas.

Containrar kommer till Tivoli och Ålkistan 15 – 17 september. Endast trädgårdsavfall får läggas i containrarna. Även rent trä går bra. Minska ned grenar och kvistar så att allt får plats. Annat avfall såsom impregnerat trä, plast, metall eller latrin får ej läggas i containern (gäller även sopsäckar & ståltråd).

Lämna utrymme för containern!

Övrigt avfall kan lämnas på återvinningsstationen vid ICA eller köras till lämplig återvinningscentral.

En närmare återvinningsstation för miljöfarligt avfall såsom kemikalier, batterier, mindre ljuskällor och mindre el-avfall är OKQ8:s miljöstation, dit man lånar nyckel inne på bensinstationen.


Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *