Container kommer till Tivoli och Ålkistan.

Container kommer till Tivoli och Ålkistan 16 – 18 september.

Endast trädgårdsavfall får läggas i containrarna. Även rent trä går bra. Minska ned grenar och kvistar så att allt får plats. Annat avfall såsom impregnerat trä, plast, metall eller latrin får ej läggas i containrarna (gäller även sopsäckar & ståltråd).

Lämna utrymme för containrarna!


Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *