Sommarmötet

Vårt årliga sommarmöte avhölls lördagen den 13 augusti vid föreningsstugan som vanligt. Men sällan har vi väl haft så somrigt väder som denna gång! Inget utlovat tält behövdes, istället samlades deltagarna i välbehövlig skugga från områdets stora träd där evenemangsgruppen ställt ut bord och stolar tillsammans med kaffe och hemgjorda bakverk.

Deltagarna tog glatt del av det som evenemangsgruppen dukat upp.

Ordföranden Per-Oskar hälsade välkommen och redogjorde vad som hänt i området och vad som planerades.

Övriga medlemmar i styrelsen presenterades.

Styrelsen medlemmar presenterade sig själva, Här talar Per-Åke Jonsson medan Mari Ljungblad och Per-Åke Svensson väntar på sin tur.

Här några anteckningar:

  • Uppföljning av den tidigare synen sker den 15 augusti fick vi veta. Styrelsen önskar då tillträde till de lotter som berörs.
  • Röjningen av lupinerna på allmänningen som ”rymt” från trädgårdarna på Tivoli måste fortsätta. Det gäller både den västra och östra allmänningen. Kolonisterna som har lott på de vägar som mynnar ut i allmänningen ansvarar för detta.
  • Beskedet att vi inte fått tillåtelse från Solna stad att ha den planerade skördemarknaden i stil med den vi hade förra året, dryftades. Styrelsen kommer att kontakta ansvariga för beslutet och då argumentera för att vi ändå ska kunna ha något liknande arrangemang i framtiden. Kanske nästa år? Fritt fram för oss att komma med idéer om något liknande, då internt i föreningen.
  • Problemet med råttor togs upp. Det gäller att göra det så otrivsamt som möjligt för dessa skadedjur. Ta upp fallfrukt, lägg inte matavfall i öppna kompostlådor. Får man problem med råttor på sin lott kan man ringa till sitt försäkringsbolag och genom dem få hjälp med sanerare. Kostar då inget.
  • Någon påpekade att det borde beställas mer grus till våra vägar.
  • Det efterlystes också om något slags bullerskydd mot järnvägen och Roslagsvägen. Detta har koloniföreningen tidigare framfört till berörda instanser utan något resultat. Det byggs ett bostadshus på andra sidan av Roslagsvägen och kanske de får ett bullerskydd. Detta kan ju tyvärr betyda att bullret ökar mot koloniområdet.
  • Den snabba trafiken på Tivolivägen och Pumphusvägen upplevs som ett gissel för dem som har de närliggande lotterna. Svårt att göra något eftersom föreningen inte äger dessa vägar.
  • Så önskades bättre belysning vid Ålkistan. Också något som föreningen tidigare äskat.

Anna Blidberg i miljögruppen berättade om sitt arbete för att få föreningen miljödiplomerad. Och vad som då krävs av oss kolonister.

Efter Annas anförande fick vi diskutera bästa – eller kanske de olika – sätten att kompostera växtavfallet på lotten.

Återger här en del av vad som stod i inbjudan till sommarmötet:

Styrelsen informerar om hur verksamhetsåret fortlöper, vi får möjlighet att utbyta tankar och funderingar med varandra och att umgås. Evenemangsgruppen bjuder på kaffe och hembakat.”

Och så blev det!


Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *