Snigeljakten

Snigeljägarna Ewa, Marianne och Mari vid föreningsstugan.

På lördagskvällen den 8 juni samlades en liten skara kolonister för den sedvanliga jakten på mördarsniglar.

Precis lagom till starten för jakten kom det efterlängtade regnet. Efterlängtat av många eftersom våren varit väldigt torr liksom tidigare år. Kanske inte så roligt för de fem deltagarna som nu i ett duggregn snart fick upptäcka att sniglarnas antal var fler än förra året då man hittade 74 st. I år oskadliggjordes hela 243 sniglar efter drygt en halvtimmes jakt. Så visst finns de!

Här hittades de flesta sniglarna och nu hade också Kjell anslutit.

Efter en halvtimme tyckte man att det var dags att avsluta och det gjorde man med sången ”Lilla snigel, akta dig”. Traditionellt!

Sniglarna finns och fler vågar sig nog fram vid fuktigare väder. Och minns att varje snigel kan ge en avkomma på 400 st, så varje fångad snigel är betydelsefull! Den årliga gemensamma jakten på våra allmänna ytor är viktig som en påminnelse om snigelfaran, men viktigast är den fortlöpande plockningen på den egna lotten som håller snigelbeståndet på en rimlig nivå.