Sommarmötet

Vårt årliga sommarmöte avhölls lördagen den 12 augusti i vårt stora tält som förtjänstfullt satts upp av några frivilliga.

Evenemangsgruppen hade ställt ut bord och stolar tillsammans med kaffe och hemgjorda bakverk.

Ordföranden Per-Oskar hälsade välkommen, övriga medlemmar i styrelsen presenterades, och han redogjorde sedan vad som hänt i området och vad som planerades.

Här några anteckningar:

  • Uppföljning hos dem som fått anmärkning vid synen skulle ske innevarande helg.
  • Vi har haft det ganska lugnt, men ändå något inbrott under året och Per-Oskar poängterade vikten av att anmäla inbrott till polisen. Det är även bra att meddela styrelsen vid inbrott, för att möjliggöra en bättre helhetsbild och så att övriga medlemmar vid behov kan få information om aktuell situation.
  • Vi har i år fått tillstånd av polisen att ha den planerade skördefesten i stil med den vi hade för två år sedan. Tillståndet kom dock för sent för att vi ska hinna bjuda in externa utställare, varför vi istället har en Öppen trädgård som kanske kan kompensera för den öppna trädgårdsdagen som nästan regnade bort tidigare i år. Tiden för detta blir mellan 11 och 14 och det är som vanligt frivilligt att vara med. Man ställer ut en kanna vid sin ingång under den tid man vill delta. En guidad tur i området utlovades, samt möjlighet att köpa kaffe med tilltugg till självkostnadspris.
  • Snöröjningen på Åkistans vägar har gjort att gruset puttats undan på några sträckor. Styrelsen ser till att snöröjningen inte längre sker i framtiden. Man ska också se hur man kan återställa det flyttade gruset och om det kanske behövs mer till vägarna inför säsongen 2024.
  • Telia Nätcenter kommer att ta ner telefonledningarna och stolparna på åtminstone Tivoli, eventuellt även vid Ålkistan. Ingen uppgift finns NÄR detta ska ske, mer information kommer när det blir aktuellt.
  • De kolonister som har tecknat en överlåtelse av nyttjanderättsavtal under de senaste fem åren måste skriva ett eget nyttjanderättsavtal inför den nya avtalsperioden som börjar 1 oktober 2023. Första och bästa tillfället för detta blir vid nästa arbetsdag, den 16 september. Berörda som inte kan närvara vid arbetsdagen behöver teckna nyttjanderättsavtal vid annat tillfälle innan den 1 oktober, vänligen kontakta i så fall styrelsen för att boka tid för detta.

Anna Blidberg i miljögruppen berättade om sitt arbete för att få föreningen miljödiplomerad och vad som då krävs av oss kolonister.

Det finns kriterier som måste uppfyllas för diplomering, mer om dessa finns att läsa på Koloniträdgårdsförbundets hemsida och även här på föreningens egen hemsida.

Tillfälligt är det tillåtet att använda konstgödsel eftersom det nu finns problem med Pyralider i den naturliga gödseln.

Ewa Elfner som ansvarar för intresselistan berättade att det nu finns ett trettiotal personer som visat intresse för att bli kolonister. Om någon kolonist funderar på att sälja sin stuga är man välkommen att kontakta henne.

Återger här en del av vad som stod i inbjudan till sommarmötet:

Styrelsen informerar om hur verksamhetsåret fortlöper, vi får möjlighet att utbyta tankar och funderingar med varandra och att umgås. Evenemangsgruppen bjuder på kaffe och hembakat.”

Och så blev det!


Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *