Kurs i Ekologisk grönsaksodling

Kurs söndagen den 7 maj: Ekologisk grönsaksodling – En inspirationsträff

Välkommen till en inspirationsförmiddag ute i grönsakslandet där vi blandar teori och praktik och fördjupar oss i den ekologiska odlingens grunder. Vi samtalar kring hur vi kan främja mikroliv i
jorden, ekologiska gödslingsmetoder, växtskydd och vilka alternativ till köpejord som finns.

Dagen formas av deltagarna som delar erfarenheter, svarar på varandras frågor och inspirerar varandra att odla mer grönsaker på våra lotter. Kanske kan detta vara början på en eller flera studiecirklar i ämnet. Deltagarna är varmt välkomna att vid anmälan önska ämnen att fördjupa sig i. Det kan vara t.ex. hur man gör gödselvatten, bygger en kompostbädd, sår gröngödsling, planterar ut försådda plantor, skapar en dekorativ köksträdgård, vilka grönsaker som passar för direktsådd osv.

Som studiematerial använder vi Koloniträdgårdsförbundets utomordentliga skrift Lätt om odling. Den kommer att finnas på plats men kan även laddas ned innan för den som vill inspireras:

http://www.kolonitradgardsforbundet.se/latt-om-odling/

Anmälan senast 25 april via Simple signup:

https://simplesignup.se/private_event/204418/135aa4c4e4

Tid: Söndag 7 maj kl. 10-13
Plats: Vi möts vid föreningsstugan
Pris: Träffen är kostnadsfri (OBS! Ta med eget fika!)
Kursledare: Anna Celsing (studieansvarig)


Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *