Studier

Studieansvarig utses av styrelsen och samordnar föreningens studieverksamhet utifrån egna eller andra medlemmars förslag och önskemål. Uppdraget innebär omvärldsbevakning för att hålla sig ajour med uppslag, tillgängliga kurser och möjligheter att söka bidrag.

Syftet med utbildningsverksamheten är att öka och sprida kunskap i ämnen som gagnar föreningen och dess medlemmar. I vissa fall bjuder föreningen in utomstående kolonister eller allmänhet att delta vid utbildningsaktiviteter. I princip bör utbildningsaktiviteter vara självfinansierade genom exempelvis deltagaravgift i de fall kostnaden inte täcks av beviljade bidrag.