WEBBANSVARIG

Ansvarig utses av styrelsen.

Den webbansvariga arbetar med föreningens hemsida på Internet. Ansvarig ser till att den innehåller aktuell, relevant och korrekt information för medlemmar och andra besökare. Förutom det mer redaktionella arbetet ansvaras även för underhåll och utveckling. Dessa arbetsuppgifter kan med fördel fördelas på flera personer.

Syftet med hemsidan är att den ska vara en digital plattform där all väsentlig information om föreningen lagras och där informationen skall vara lätt åtkomlig. Hemsidan ska också vara ett inspirerande och intresseväckande verktyg för att sprida kännedom om föreningen - både inom och utom denna.

Webbansvarig

 
 
 
Per-Åke Pettersson, lott 62