VÄLKOMMEN TILL BERGSHAMRA KOLONIFÖRENING

Koloniträdgårdsodling är en del av det svenska kulturarvet. Det är en resurssnål form av närrekreation som är bra för folkhälsan och ingår i ett ekologiskt bärkraftigt samhälle. Vi vill föra traditionen vidare i vårt koloniområde som utgör en uppskattad del av Nationalstadsparken.