ANSVARIG FÖR SOPKÄRLSHANTERING

Anvarig utses av styrelsen.

Leverantör: SUEZ (f.d. SITA)
Kundnummer: 116756
Tel nr: 08- 519 33 004
E-post: solna.se@suez.com

Vi har löpande avtal med SUEZ på uppdrag av Solna stad. Tömning skall påbörjas och avslutas varje säsong utan anmaning. Vi måste ställa ut kärlen när vattnet kopplas på, dock senast den 15 april. Kärlen finns i sprutboden, 4 st. till Tivoli och 2 st. till Ålkistan.

Sista hämtning sker vanligtvis den vecka som innefattar den 15 oktober; detta måste kontrolleras varje år. Ibland måste en extra tömning beställas av föreningens sopkärlsansvariga. Denna tömning måste passas så inte nya sopor läggs i kärlen; direkt efter sophämtnningen skall alltså kärlen köras till sprutboden.

Rengöring av sopkärl är en extra tjänst hos SUEZ som mot avgift kan beställas genom styrelsen.

 
 
Ansvariga för sopkärlshantering
   
 Linda Cedergren, Furuvägen 77  Mari Ljungblad, Klängrosvägen 58