FESTKOMMITTÉ

Ansvariga för festkommittén utses av styrelsen.

Kommittén planerar och samordnar arbetet runt föreningens ordinarie sammankomster och andra medlemmars förslag till fester och liknande aktiviteter.

Ombesörjer med förplägnad och praktiska arrangemang vid föreningens sammankomster, såsom årsmöte, sommarmöte och arbetsdagar.

Kommittén knyter till sig lämpliga medhjälpare beroende på vilken aktivitet som skall arrangeras.

Festkommittén

   
Maud Sundgren, lott 16 (Sammankallande)
 
Mari Norberg, lott 10 (Sammankallande)
 
Kristina Björkman, lott 78
   
 
Eva Danielson, lott 73
 
Gerd Pensar, lott 55
 
Titti Schöldberg, lott 54