ANSVARIG FÖR BESTÄLLNING AV CONTAINER

Anvarig utses av styrelsen.

Uppdraget består i att beställa container till de tillfällen som beslutats och att informera om detta på anslagstavlorna. Samma information skall också placeras väl synligt på containern, Det skall framgå under vilken tid containern finns på plats och att det i den endast får läggas brännbart trädgårdsavfall som är svårt eller omöjligt att kompostera på den egna lotten, till exempel grenar och kvistar. Dessa ska för övrigt inte var längre än 1 meter, eftersom det ska vara så litet luft som möjligt i containern.

Ansvarig för beställning av container

 
 
 
Sture Olson lott 97