STYRELSE 2020

Post Namn Stuga Telefon Hem Mobil E-post
Ordförande Per-Oskar Gundel Åkerövägen 86   073-928 22 36 peroskargundel@gmail.com
Kassör Monica Karlsson Rosenvägen 50   0730-61 15 30 monica.karlsson64@gmail.com
Sekreterare Carina (Kicki) Rosendahl Kanalvägen 22   070-46 44 219 Rosendahlkicki@gmail.com
Ledamot Kristina Björkman Furuvägen 78   070-61 22 706 kristinabjorkman69@gmail.com
Ledamot Per-Åke Jonsson Furuvägen 76   070-782 41 60 p.jonsson54@hotmail.com
Ledamot Mattias Svanström Ängsvägen 13   073-55 79 048 gronadrommar@hotmail.com
Suppleant Kerstin Hagblom Ekvägen 63   070-33 83 949 keluha@telia.com

Datum för vårens styrelsemöten, alla med start kl 18.00:
12 januari
9 februari
8 mars
6 april
4 maj
Del av styrelsen vid ett försök till ett konstituerande möte vid årsmötet den 7 mars 2020.
Tyvärr var inte alla ledamöter närvarande varför mötet avhölls den 17 mars..

Från vänster ser vi suppleanten Kerstin Hagblom, ledamoten Mattias Svanström, kassören Monica Karlsson,
ordföranden Per-Oskar Gundel och längst till höger ledamoten Per-Åke Jonsson.
Frånvarande: Kristina Björkman och Carina (Kicki) Rosendahl.Styrelsens dokument. Kräver lösenord.
Använd submitknappen.

Enter username:
Enter password: