STYRELSE 2021

Post Namn Stuga Telefon Hem Mobil E-post
Ordförande Per-Oskar Gundel Åkerövägen 86   073-928 22 36 peroskargundel@gmail.com
Kassör Gösta Torssell Ekvägen 65   070-657 56 32 g.torssell@diskomat.com
Sekreterare Kristina Björkman Furuvägen 78   070-61 22 706 kristinabjorkman69@gmail.com
Ledamot Carina (Kicki) Rosendahl Kanalvägen 22   070-46 44 219 Rosendahlkicki@gmail.com
Ledamot Per-Åke Jonsson Furuvägen 76   070-782 41 60 p.jonsson54@hotmail.com
Ledamot Mari Ljungblad Klängrosvägen 58   070-49 72 545 mari.ljungblad@gmail.com
Suppleant Kerstin Hagblom Ekvägen 63   070-33 83 949 keluha@telia.com

Styrelsen inför sitt konstituerande möte på årsmötet den 21 augusti 2021.

Från vänster ser vi suppleanten Kerstin Hagblom, ledamöterna Carina (Kicki) Rosendahl, Per-Åke Jonsson och Mari Ljungblad,
ordföranden Per-Oskar Gundel, kassören Gösta Torssell och längst till höger sekreteraren Kristina Björkman.Styrelsens dokument. Kräver lösenord.
Använd submitknappen.

Enter username:
Enter password: