Bergshamra Koloniförening

Bergshamra koloniförening utgör ett värdefullt inslag i Ekoparken och är inte bara till glädje för oss kolonister utan för alla som besöker Ekoparken. Här finns härliga promenadstråk och tillfälle till rekreation. Strax söder om området ligger Brunnsviken där vi har möjlighet till bad från två bryggor.

Det innebär en hel del arbete att vara kolonist, hur mycket beror naturligtvis på omfattningen av anlagda odlingar men även om dessa är små måste övriga tomten hållas välskött med klippta häckar, buskar, träd och gräsmattor. Därutöver skall man tillsammans med övriga kolonimedlemmar även vårda gemensamma ytor och områden utanför lotterna samt föreningsstugan. Detta sker genom ett par gemensamma arbetsdagar varje säsong och då måste någon från varje lott delta.

 
 
Man behöver dock inte vara en duktig odlare från början. Det blir man förhoppningsvis med tiden. Men det är nödvändigt att ha ett stort engagemang för odling och trädgård samt gott om tid! Belöningen för det nedlagda arbetet är en bättre hälsa, god gemenskap i föreningen och glädjen med närhet till årstidsväxlingarna.
Om du är intresserad av att bli kolonist i vår förening och bor i Storstockholm, kan du ställa dig på vår intresselista för medlemskap och köp av stuga.
Föreningen tar ut en årlig avgift för administration av listan som fr.o.m. 2018 är 300 kr. Det bör noteras att detta inte är en kölista. Kolonisten som vill frånträda sin lott har rätt att sälja till den på listan som accepterar priset för stugan och som av styrelsen kan godkännas som medlem i föreningen. Styrelsen lägger stor vikt vid vilja och förmåga att delta i föreningsarbetet varför man blir tillfrågad om vilket uppdrag man vid behov kan tänka sig utföra för föreningen, alltefter förmåga och intresse. Då föreningen inte har några anställda för skötseln av det gemensamma, är det viktigt att alla medlemmar som kan deltar på något sätt.

När en stuga blir ledig aviseras intressenterna via e-post av de ansvariga för intresselistan. De skickar också i början av varje år ett nyhetsbrev per e-post till alla med information om sålda stugor det gångna året och en påminnelse om att betala avgiften 300 kr för att kvarstå på intresselistan. De nytillkomna på intresselistan inbjuds varje år till ett informationsmöte.


När man övertar en lott är det själva stugan som man köper, och som ny medlem övertar man den tidigare kolonistens skyldigheter: att ta ansvar för den arrenderade lotten, där uppförda byggnader/övriga anläggningar och hålla dem i vårdat skick, samt att följa föreningens regler. Varje år genomför föreningens styrelse så kallad syn för att se till att dessa krav följs. Bergshamra koloniförening består av 71 lotter med stugor på alla. Många har dessutom en bod för trädgårdsredskap, verktyg mm. El är indraget i de flesta stugor liksom sommarvatten.

För ytterligare information och anmälan kontakta ansvariga för intresselistan:

Ewa Elfner
Mobil: 0761-74 45 73
eller
Anette Lindström
Mobil: 0708-10 13 23