Arrende Tivoli Pdf-fil (Infört 9 maj 2021)


Arrende Ålkistan Pdf-fil (Infört 9 maj 2021)


Stadgar Pdf-fil (Med ändringar beslutade på årsmötet 2018)


Sammanställning av regler för kolonister Pdf-fil (Ordningsregler uppdaterade på årsmöte 2021)


Ordningsregler Pdf-fil (Med ändringar beslutade på årsmötet 2021)


Nyttjanderättsavtal Pdf-fil (Med ändringar införda på sommarmötet 2018)


Register över behandling av personuppgifter Pdf-fil


Avgifter för medlemmar Pdf-fil (Med ändringar beslutade på årsmötet 2019)


Information om ROT-avdrag. Pdf-fil (Ändring 1 nov 2016)


Tillstånd för bilparkering vid Tivoli. Pdf-fil

Avtal vid lån av föreningsstugan. Pdf-filAVLOPP OCH LATRINKOMPOST (Information från Solna stad):
Brev gällande förnyande av tillståndet för latrinkomposten (Pdf) (Infört 20 maj 2019)
Informationsblad latrinkompost (Pdf) (Infört 20 maj 2019)
Anmälningsblankett för kompostering av latrin (Word) (Infört 20 maj 2019)
  Vatten och stenkistor (Pdf) (Infört år 2010)