Arbets- och gemenskapsdagen den 8 september 2018


Lördagen den 8 september, när den varma sommaren övergått i fint höstväder, samlades över femtio kolonister på Tivolis parkering för årets sista arbets- och gemenskapsdag. Kristina (Tina) delade ut uppgifterna för arbetsdagen som tidigare annonserats via gruppmail, hemsida och anslagstavlor.

Kerstin informerade om Stockholm Urban Garden Show i Tantoområdet som startade samtidigt som arbetsdagen och fortsatte under söndagen.På höstens arbetsdagar har vi container både på Tivoli och Ålkistan. Tivolis container sköttes av Peter och Andreas och här kommer Lars-Åke med sitt bidrag.

 
Kjell löste på ett smart sätt problemet med att hyfsa till den höga häcken runt Tivolis parkering.
 
Annette sågade ner vissna grenar på Tivolis västra allmänning.
 
Sergeij kör bort sly från den östra allmänningen. I bakgrunden klipper Roger gräset.
 
Daniel och Yngvild, nyblivna kolonister på Ålkistan, slog och räfsade gräset utmed Pumphusvägen tillsammans med Tommy.

Göran sätter i mer tråd i grästrimmern - inte så lätt som man kanske tror!

Jonas ser till att fläderbuskarna utmed Ängsvägen hålls välklippta.

Slyn utmed Brunnsviken hålls stången av Tommy och Claes.

Festkommittén hade som vanligt sett till att kaffet bryggts och korven kokats till arbetsdagens slut och snart vidtog frö- och växtbytardagen. Det är Anna som sköter denna aktivitet sedan några år och har här dukat upp det som skänkts.

Arbetsdagen heter numera arbets- och gemenskapsdagen och denna dag ger ju alla en bra möjlighet att lära känna varandra, inte minst för våra nya medlemmar som alla deltog. Glädjande var att en av våra äldsta medlemmar, Ulla Grimfelt, som nu avslutat sitt långa koloniliv, anslöt till återsamlingen vid föreningsstugan för att säga adjö.


Med arbetstempot uppe fortsatte många i sina egna trädgårdar och kringboende som ofta promenerar här fällde många gillande ord om våra ansträngningar att vårda hela området. Säkert kunde det även uppskattas av Kronprinsessan när hon på eftermiddagen passerade Tivolivägen på sin löprunda.