Arbetsdagen den 9 september 2017

Linda finjusterar det sista på häcken.
Fredagen den 1 september gjorde Kjell och Linda sin del av arbetsdagen i förväg eftersom de inte kunde delta i den ordinarie. Med häcksax och sekatör klippte och ansade de i stort sett hela häcken runt Tivolis parkering och körde dessutom bort avfallet!


Lördagen den 9 september strålade över femtio kolonister samman på Tivolis parkering för att snygga till vårt område. Nattens regn hade fortsatt längre norrut och kvar blev en molnig men varm dag. Kerstin som ansvarade för arbetsdagen delade ut de olika uppgifterna som tidigare annonserats på hemsidan och anslagstavlorna. Detta betydde att de flesta redan visste vilket arbete man ville utföra, och snart var parkeringen i det närmaste tom.


Kvar på parkeringen blev fyra kolonister att rensa i varje hörn och så containern förstås, där Peter skötte packningen med sin högaffel och verkar bli glad när Lisbeth kommer med material.

 
Monica klipper häcken utmed Tivolivägen vid lott 58.
 
En angelägen uppgift var slybekämpning på Tivolis västra allmänning där Pim rensade en stor yta med sin lie.
 
Karin och Maj-Lott rensar också på västra allmänningen. Det är Maj-Lotts första arbetsdag som nybliven kolonist.
 
På den södra allmänningen arbetar Sture och Lars med räfsa och lie.

Sergei och Lena befriar slänten vid Kraus väg från den invasiva parksliden. Eftersom resterna av växten inte får slängas i containern packas den i säckar för att sedan transporteras bort för bränning.

 
Lars tar hjälp av röjsåg för att ta bort ogräset utmed stranden vid Ålkistan.
 
Under vår stugfogde Ulfs ledning och med Birgittas hjälp bättras det vita på föreningsstugan.

Linn var en av dem som glatt körde växtavfall till containern men här har hon väl ändå tagit sig vatten över huvudet?! Nåväl - sanningen är att detta virke och ris är nedtaget av Fortum runt elanläggningen och forslas väl bort av någon annan i sinom tid.

Mycket hamnade ändå i Ålkistans container. Att ha två containrar på höstens arbetsdag har visat sig vara nödvändigt.
Festkommittén såg till att kaffet bryggdes och korven kokades klart lagom till återsamlingen vid föreningsstugan där trötta men nöjda kolonister bänkade sig för en stunds trevlig samvaro. Nu tackade också ordföranden Ewa för allt fint arbete som utförts.

När arbetsdagen tagit slut vidtar frö- och växtbytardagen. Det är Anna som sköter denna aktivitet sedan något år och hon kände sig ganska nöjd med dagen. Hon berättade att allt som kom dit också fann nya ägare. Hon fick dessutom besök av några promenerande kvinnor som undrade om man kunde köpa något av det utställda på bordet.

Anna har växter hon vill skänka bort, men vill inte gräva upp dem nu när de blommar. Hon kommer att lägga upp erbjudandet på hemsidan under länken Medlemsannonser, som är användbar när det gäller växter på rot. Anna har också några idéer hur aktiviteten ska göras mer välbesökt till nästa gång.