Arbets- och gemenskapsdagen den 25 maj 2019


Lördagen den 25 maj, som var en mulen dag med regnet hängande över koloniföreningen, samlades ett antal arbetssugna kolonister på Tivolis parkering för årets första arbets- och gemenskapsdag. Kristina (Tina) delade ut uppgifterna för arbetsdagen som tidigare annonserats via gruppmail, hemsida och anslagstavlor.


Kjell klippte gräset på Tivolis allmänning som ligger intill ängen dit fåren anlände förra helgen.

 
Valentina klippte också allmänningen, här tillsammans med grannen Lisbeth.
 
Många deltog vid röjningen av sly på den södra allmmänningen.
 
Oleg arbetade med röjsåg på allmänningen utanför föreningsstugan.
 
"Gästarbetaren" Kerstin tog hand om slyn utmed Brunnsviken.

Pim klippte buskar på den västra allmänningen på Tivoli...

... och det gjorde även Andreij och nyblivne kolonisten Gösta.

På den här sidan arbetade också Maj-Lott.

Festkommittén hade som vanligt sett till att kaffet bryggts och korven kokats till arbetsdagens slut och snart vidtog frö- och växtbytardagen.

Det är Anna som sköter denna aktivitet sedan några år och har här dukat upp det som skänkts. Seyed blev väldigt glad för det han hittade.


Som avslutning tackade vår ordförande Pia alla för det goda arbete som utförts under dagen. Hon fortsatte med att informera om vårt stundande 100-årsjubileum och beslutet att lägga aktiviteten Öppen trädgård på söndagen den 11 augusti mellan kl. 11 och 17. Mer information om jubileumsfesten lördagen den 17 augusti kommer senare via mail, anslagstavlor och hemsida. Slutligen informerade hon även om skrivelsen från Solna stad om latrinkompostering som återfinns på vår hemsida och som alla senare får sig tillsänd.

Arbetsdagen heter numera arbets- och gemenskapsdagen och denna dag ger ju alla en bra möjlighet att lära känna varandra, inte minst för våra nya medlemmar. Dagen avslutades med en vacker kväll då man såg många av kolonisterna som fortsatte arbetet i sina egna trädgårdar.