Arbets- och gemensamhetsdagen den 26 maj 2018


Lördagen den 26 maj samlades över femtio kolonister på Tivolis parkering för årets första arbets- och gemensamhetsdag i den varmaste majmånaden sedan sekler. Kristina (Tina) hade tagit över rollen som ansvarig för att dela ut uppgifterna för arbetsdagen som tidigare annonserats på hemsidan och anslagstavlorna. Kristina som nyvald ledamot i styrelsen har också axlat rollen som ny studie- och kursansvarig i föreningen. Läs mer om denna funktion under länken:

Studieansvarig

Samtidigt informerade Mattias om snigelgiftet som i en andra omgång kan läggas ut där man vattnat och det blivit fuktigt i marken, eller längre fram när sommarregnen kommer - för visst kommer de?

Snart skyndade de flesta deltagarna iväg till sina olika uppgifter, men kvar på parkeringen fanns också många för att befria den hårda och torra jorden från ogräs.Några som brottades med parkeringens ogräs var de nyblivna medlemmarna Andreas och Ida-Märta.

 
Ulf målade om Tivolis anslagstavla.
 
En angelägen uppgift var slybekämpning på Tivolis västra allmänning tyckte Marit och Maj-Lott.
 
Kjell klippte gräset på den östra allmänningen.
 
Pelle jobbade så det rök! Fyllde nästan containern alldeles själv!

Eva-Lena klippte fläder på Ålkistan.

Kicki skötte bortforslingen av skräp med lite hjälp av barnbarnet.

Vid återsamlingen vankades inte bara korv med bröd utan även mer av järnfosfatet Ferramol Snigel Effekt. Pia skötte utdelningen av snigelmaten som åtföljdes av ett instruktionsblad.

Festkommittén hade inte bara som vanligt sett till att kaffet bryggts och korven kokats, de hade dessutom denna heta dag flyttat ner bord och stolar till en skuggigare plats, där trötta men nöjda kolonister nu bänkade sig för en stunds trevlig samvaro. Arbetsdagen heter ju numera arbets- och gemensamhetsdagen - vilket märktes!

Vid arbetsdagens slut vidtar frö- och växtbytardagen. Det är Anna som sköter denna aktivitet sedan några år och diskuterar här med Eva hur denna växt bäst ska skötas.

Anna ansvarar även för koloniföreningens första steg mot miljödiplomering och delade nu ut en enkät med frågor hur vi nu sköter våra trädgårdar miljömässigt. Enkäten har tidigare sänts ut via mail till medlemmarna, som då också kunnat besvara frågorna digitalt.

Till sist!

Vår närmaste återvinningscentral, Kvarnkullen vid Rissne, kommer att stänga och sista chansen att lämna saker där för återvinning är den 30 maj. Vid samtal med Kvarnkullens personal hänvisas vi i fortsättningen till Hagby återvinningscentral i Täby. Något annat besked finns heller inte att finna på Kvarnkullens eller SÖRABs hemsida.

Här är länken till återvinningscentralen i Hagby:

Hagby återvinningscentral